077-8054521
info@nanoprint.co.il
בית>מיתוג ושיווק

מיתוג ושיווק

מעטפות

מגוון מידות וסוגים. אופציה לחלון או ניירות מיוחדים.

פולדרים

תיקיה עם כיס / 2 כיסים. אופציה לחריצים לכרטיס ביקור.

פוסטרים

צבע מלא - נייר כרומו / צבע אחד - נייר זוהר במגוון צבעים.

תלי דלת

פלייר עם חור במגוון מידות. מיועד לתליה על ידית דלת.

מגנטים

להצמדה על מקררים ודלתות, במגוון מידות וצורות.